Política de privacitat Ifama


IFAMA S.L. amb domicili al Madrid (28021), carrer Ciutat de Fredes 23, Nau 5.amb CIF núm. B-83028712, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informa que les dades personals que vostè facilita en aquesta secció quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de titularitat d'aquesta entitat la finalitat principal és la poder gestionar l'enviament de newsletter a les persones interessades.

Amb l'enviament de les seves dades personals, IFAMA S.L. entén que vostè atorga el seu consentiment perquè aquesta entitat pugui tractar-los amb les finalitats abans exposades. IFAMA S.L. informa que les dades del formulari són de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, vostè pot revocar el consentiment per a tal tractament o bé exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició respecte de les dades utilitzades.
En aquests supòsits, vostè haurà de dirigir la seva reclamació al responsable del fitxer mitjançant un correu electrònic a l'adreça ifama@ifama.es. També podrà exercitar els anteriors drets mitjançant una carta a IFAMA S.L. carrer Ciutat de Fredes 23, Nau 5. 28021 MADRID, indicant la referència "Baixa fitxer". en ambdós casos, haurà d'aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

IFAMA S.L. tractarà les dades personals de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, a fi d'evitar accessos i tractaments no autoritzats. Igualment, els dades tampoc seran cedides a tercers ni utilitzades per a altres usos que no siguin els estrictament aquí descrits.

Home Ifama >