Instal-lació de Panell Sandvitx

Ja que les cobertes de fibrociment s'han convertit en materials obsolets, quan ens trobem amb la reparació o substitució d'una d'aquestes cobertes d'uralita, disposem de diferents alternatives per poder solucionar tant els problemes d'envelliment i deteriorament de les plaques de fibrociment, com d'altres punts a la coberta.

Per a aquestes cobertes d'uralita on s'han aplicat materials, que també es troben en mal estat, IFAMA, SL, busca les solucions amb materials més actualitzats i sistemes d'impermeabilització i protecció on impliquin un menor cost a l'hora de qualsevol tipus d'actuació.
Amb això ens referim a sobre-coberta de xapa, que podem instal·lar-la sense haver de desmuntar la coberta d'uralita.

Aquestes cobertes de xapa, es presenten en cobertes de xapa simple, amb una sola capa metàl·lica, o un panell sandvitx proporcionant una doble xapa i un aïllament intermedi, el que ens proporciona una coberta amb aïllament. Tot això sense deixar de ressaltar, que gràcies als nous sistemes de plegats per xapa de cobertes, ens facilita les trobades amb petos, mobles o qualsevol paràmetre vertical que situat a la coberta.

.

També s'instal·len les plaques de panell sandvitx, eliminant la coberta existent, deixant aquesta sola, evitant sobrepès en la coberta. Aquestes opcions, s'executen segons criteri tècnic. Valorat sempre entre la propietat i la direcció facultativa...

instalación panel sandwich ifama

Imagen: Instalación de panel sandwich