Els nostres equips treballen amb els últims sistemes de seguretat homologats, línies de vida i mecanismes anti caiguda, a més de bastides i plataformes elevadores que minimitzen els costos garantint la seguretat.

També restaurem altres elements d'il·luminació natural com lluernes, deterioraments estructurals (reparació de formigó) i paviments industrials.

reparació de naus