Els treballs es realitzen tant en làmines bituminoses d'asfalt, com làmines de PVC, de cautxú EPDM, butil etc.

Tots ells, complint les normes UNE de qualitat i medi ambient i els seus corresponents segells UE.

Els tècnics de ifama, oferim la millor solució que podem oferir als clients, també es permeten suggeriments del client, per tenir un alt grau de satisfacció dels mateixos.

Impermeabilització vista

etirada de la coberta anterior.

Impermeabilització amb E.P.D.M.

Terminació amb pintura a base de polímers

Coberta amb grava

Retirada de la coberta anterior.

Impermeabilització amb làmina E.P.D.M.

Aïllament i grava.

Terrassa transitable amb aïllament

Retirada d'impermeabilització existent.

Impermeabilització amb làmina E.P.D.M.

Col·locació de rajola amb aïllament.