Els tècnics de ifama, oferim la millor solució que podem oferir als clients, també es permeten suggeriments del client, per tenir un alt grau de satisfacció dels mateixos.

Tots ells, complint les normes UNE de qualitat i medi ambient i els seus corresponents segells UE.

Pel que fa a materials per a rehabilitació de façanes, hi ha una molt àmplia gamma de productes, ifama els ofereix diverses opcions alternatives per a elecció de la propietat.

Els treballs a realitzar són diversos, com aïllaments, revestiments, impermeabilitzacions, acabats en estucs, etc.
A continuació exposem unes petites mostres gràfiques, dels diferents materials i obres realitzades.

Reparació de façanes

Reparació de paraments verticals.
Morters de reparació o monocapa.
Pintura.

Reparació i pintura de façanes

Botiga C & A. a Madrid
Neteja i arranjaments de façana.
Retirada d'elements en coberta.

Rehabilitació de la façana

Restauració de balconada de pedra.
Impermeabilització de zones de filtració i consolidació d'elements deteriorats.