Sent la política de IFAMA , SL l'exigència amb les normatives de seguretat , per la qual cosa disposem de personal totalment qualificat en treballs verticals.
Disposant dels més avançats sistemes de seguretat , amb el millor material en equip d'alta muntanya i espeleologia , ja que la seguretat en treballs verticals és la nostra pròpia seguretat.

Segellats de punts singulars

L'actuació en punts singulars , es consideren aquells punts amb difícil accés on cal emprar diferents tipus de materials, com poden ser el segellat en juntes de vidres, l'actuació de reparació amb morters , o l'ancoratge d'elements a les estructures.

Impermeabilització > Lluernaris

Per als treballs de manteniment , com poden ser els lluernes, IFAMA compta amb el personal adequat per a aquest tipus d'actuacions. Personal totalment format i adaptat a les normatives vigents en Prevenció de Riscos Laborals.

Impermeabilització > Canalons i llimes

uan es tracta d'evacuació d' aigua en llocs de difícil accés , els sistemes a emprar es consideren " treballs en alçada " , ja que aquestes actuacions necessiten d'un protocol de major seguretat i adaptat a les normatives de seguretat vigents.