Els tècnics de ifama, oferim la millor solució que podem oferir als clients, també es permeten suggeriments del client, per tenir un alt grau de satisfacció dels mateixos.

Tots ells, complint les normes UNE de qualitat i medi ambient i els seus corresponents segells UE.

Els treballs a realitzar són de diferents tipus: instal·lació de línies de vida verticals, horitzontals, baranes perimetrals, etc

A continuació exposem unes petites mostres gràfiques, dels diferents materials i obres realitzades.